ייצור אריזות פלסטיק איכותיות

מייל: info@upx.co.il
פקס: 972-4-6470125
טלפון: 972-4-6470135