ייצור אריזות פלסטיק איכותיות

מייל: info@upx.co.il
פקס: 972-4-6470125
טלפון: 972-4-6470135

6377

6370

6378

6379

6364

6351

סיגל, מזוודה קטנה

6358

6358

6353

6354

6354 רולדה קצר}6354

6380